Giới thiệu về 0123.vn

Sơ lược về 0123.vn

- 0123.vn gia nhập ngành truyền thông với bước chân đầu tiên là tạo ra 1 hệ thống Booking báo, guest post số 1 Việt Nam: 

- Với nhu cầu lớn từ việc Marketting cho doanh nghiệp nhưng chưa có tổ chức đủ vừa để phục vụ đối tượng khách hàng SEO

- 0123.vn tập hợp đa dạng tất cả các đầu báo và website chất lượng cao để phục vụ tốt nhất

- Với mong muốn xây dựng những bản sắc riêng biệt, tạo dựng chỗ đứng và phát triển trên cơ sở thỏa mãn nhu cầu khách hàng. 0123.vn hiện nay đã là một phần của ngành truyền thông Việt Nam.

Tầm nhìn chiến lược

0123.vn hiện đang đầu tư vào việc xây dựng và phát triển một số sản phẩm, dịch vụ cho ngành truyền thông và hợp tác quốc tế với định hướng:
- Đa dạng và kiện toàn các sản phẩm dịch vụ truyền thông
- Cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ trong ngành truyền thông
- Phát triển mối quan hệ với khách hàng không chỉ ở Việt Nam
- Trở thành một trong số những doanh nghiệp truyền thông và hợp tác quốc tế hàng đầu Việt Nam

Giới thiệu 0123.vn

saved Báo đã lưu